Menu

Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  101 VYT 101 15
  103 VYT 103 15
  105 VYT 105 15
  106 VYT 106 15
  107 VYT 107 15
  108 108 18
  109 TEL 109 15
  110 110 16 II. D
  111 111 36 IV. B
  113 113 36 IV. D
  115 115 36 IV. C
  117 ELE 117 15
  119 ELE 119 15
  120 ELE 120 24
  121 ELE 121 24
  201 201 30 III. A
  203 203 30 III. C
  205 205 26 II. A
  206 206 24 II. C
  207 207 24 II. B
  209 209 30 III. D
  212 212 30
  213 213 0
  214 214 30
  215 215 0
  215 215 30
  217 217 30 III. B
  219 219 30 IV. A
  Kongresovka ks 0
  PR2 PR2 12
  PR3 PR3 10
  PR4 PR4 10
  PR5 PR5 10
  Telocvičňa TV1 0
  Telocvičňa TV2 0
  Telocvičňa TV3 0
  Telocvičňa TV4 0

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.08.2017

Novinky

Kontakt

  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
    Adresa: Brezová 2, Piešťany, 921 77
  • vrátnica: 0911 718 858
    sekretariát: 0911 087 828

Fotogaléria