• Učebne

   • Zoznam učební

   • Škola disponuje:

    • učebňami výpočtovej techniky
    • multifunkčnými triedami 
    • laboratóriami (elektrotechniky, TEL)
    • dielňou elektrotechniky
    • učebňou pre výuku cudzích jazykov
    • dielňami (elektroinštalácií, ručného a strojného obrábania)
    • posilňovňou
    • telocvičňou