Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  101 VYT 101 15
  103 VYT 103 15
  105 VYT 105 15
  106 VYT 106 15
  107 VYT 107 15
  108 108 20 III.A
  109 109 20 III.D
  110 TEL 110 12
  111 111 30 I.A
  113 113 30 I.B
  115 115 30 I.C
  117 ELE 117 15
  119 ELE 119 15
  120 ELE 120 24
  121 ELE 121 24
  201 201 28 IV.A
  203 203 28 IV.C
  205 205 24 III.C
  206 206 22
  207 207 22 III.B
  209 209 28 IV.D
  212 212 28 II.B
  213 213 0
  214 214 28 II.D
  215 215 28 II.C
  215 215 0
  217 217 28 IV.B
  219 219 28 II.A
  Kongresovka ks 0
  Posilňovňa POS 0
  PR2 PR2 12
  PR3 PR3 10
  PR4 PR4 10
  PR5 PR5 10
  Telocvičňa TV4 0
  Telocvičňa1 TV1 0
  Telocvičňa2 TV2 0
  Telocvičňa3 TV3 0

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
    Adresa: Brezová 2, Piešťany, 921 77
  • vrátnica: 0911 718 858
    sekretariát: 0911 087 828

Fotogaléria