Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nataša Petrušová
Učebňa 205
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horáková
Učebňa 212
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Ciklaminiová
Učebňa 215
I. D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ľubica Mlčúchová
Učebňa 214
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Buran
Učebňa 108
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ján Nitran
Triedny učiteľ Ing. Iveta Babičová
Učebňa 207
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Tuchscher
Učebňa 206
II. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Klasovitá
Učebňa 109
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Beata Ďuračková
Učebňa 201
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Benková
Učebňa 217
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Lukáč
Učebňa 203
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dáša Chrásteková
Učebňa 209
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Sedláčiková
Učebňa 219
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jaroslav Mikláš
Učebňa 111
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušan Legenza
Učebňa 115
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kolníková
Triedny učiteľ Ing. Anna Pospíšilová
Učebňa 113

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
    Adresa: Brezová 2, Piešťany, 921 77
  • vrátnica: 0911 718 858
    sekretariát: 0911 087 828

Fotogaléria