Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Ing. Iveta Babičová
Učebňa 111
I.B Triedny učiteľ Mgr. Alena Kolníková
Učebňa 113
I.C Triedny učiteľ Ing. Anna Pospíšilová
Učebňa 115
II.A Triedny učiteľ Mgr. Nataša Petrušová
Učebňa 219
II.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horáková
Učebňa 212
II.C Triedny učiteľ Ing. Tatiana Ciklaminiová
Učebňa 215
II.D Triedny učiteľ RNDr. Ľubica Mlčúchová
Učebňa 214
III.A Triedny učiteľ Ing. Peter Buran
Učebňa 108
III.B Triedny učiteľ Ing. Iveta Babičová
Učebňa 207
III.C Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Tuchscher
Učebňa 205
III.D Triedny učiteľ Mgr. Petra Klasovitá
Učebňa 109
IV.A Triedny učiteľ Ing. Beata Ďuračková
Učebňa 201
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Benková
Učebňa 217
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Marián Lukáč
Učebňa 203
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Dáša Chrásteková
Učebňa 209

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
    Adresa: Brezová 2, Piešťany, 921 77
  • vrátnica: 0911 718 858
    sekretariát: 0911 087 828

Fotogaléria