• Novinky

      • "Piešťanská priemyslovka" otvorila svoje dvere...

      • December je čas, kedy stredné školy otvárajú svoje brány pre budúcich stredoškolákov. Inak tomu nebolo ani 4.12.2018. Priemyslovka otvorila dvere a učitelia a žiaci sa snažili hlavne ukážkami praktického vyučovania ukázať, čo našich budúcich prvákov bude čakať, čo sa naučia, čo zažijú, ako sa uplatnia v praxi, na ktoré vysoké školy budú mať otvorenú cestu, aké je materiálnotechnické vybavenie školy, aké sú možnosti mimoškolskej činnosti... Odpovedali učitelia, odpovedali žiaci, ale aj budúci možní zamestnávatelia, ktorí majú o našich absolventov enormný záujem - napr. firma SEMIKRON Vrbové. Viac foto na FB školy.

      • Krajské kolo ZENIT

      • November je mesiac, kedy si merajú úspešní a šikovní študenti sily v školských a krajských kolách v súťaži ZENIT.Naši najlepší zo školského kola si zmerali sily s ostatnými v kategóriách  WebDeveloper, Grafik a v Elektronike  A tu sú výsledky krajského kola : 1. miesto Matej Černý kategória WebDeveloper,  1. miesto Matej Ondreička kategória Grafik ; 2. miesto Patrícia Pálková kategória Grafik, 1. miesto Andrej Ardon kategória Elektronika a 4. miesto Patrik Drahovský kategória WebDeveloper. Víťazi kraja postupujú na celoštátne kolo.

      • Ocenenie úspešných študentov predsedom TTSK

      • Pri príležitosti Dňa študentstva sa župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič rozhodol oceniť  najlepších študentov, ktorí vynikajú v športovej, vedeckej, či mimoškolskej činnosti. "„Ste lídrami, vzormi pre svoje okolie", povedal trnavský župan, ktorý spolu s vicežupanmi Józsefom Berényim a Marek Neštickým odovzdali dvadsiatim študentom štipendiá vo výške 330 €.

       Medzi 10 ocenenými za mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach boli až dvaja študenti našej školy a to Patrícia Pálková zo 4.C a Andrej Ardon z 2.D triedy. Gratulujeme !!! Viac na FB školy.

        

       Patrícia Pálková                                     Andrej Ardon                                       Všetci ocenení

      • Technické múzeum a vianočná Viedeň

      • Jedno z najkrajších miest Európy privítalo vo vianočnom čase aj našich študentov. Hlavnným cieľom bola návšteva úžasného  Technického múzea vo Viedni, ale nemohli sme nenavštíviť známe viedenské vianočné trhy. Ešte k tomu veľa informácií o histórii, tradíciách, prehliadka rakúskej a slovenskej metropoly a ochutnávka tradičného vianočného pečiva.

      • Týždenná študijná stáž v Rožnove pod Radhoštem

      • V novom školskom roku 2018/19 pokračuje spolupráca s rožnovskou SPŠIEŘ.  5 pracovných dní zažili vybraní študenti našej školy  aj pracovne aj spoločensky. Žiaci si na školení vytvorili z RPI3 stolný počítač s operačným systémom (OS) a učili sa ovládať rôzne  nadstavby cez vstupno-výstupný 40-pinový sokel. Programovali v Scratch-i a Python-e. popoludní spoznávanie mesta, bowling, návšteva miestnej firmy na výrobu sviečok ...Viac na FB školy.

       Partia našich študentov na stáži                                                                         Patrícia s "diamantovou sviečkou"

      • Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku

      • Nie sú len športové olympiády, ale súťaží sa  aj v ovládaní cudzieho jazyka. "Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek".  Víťazom nemeckej olympiády v školskom sa stal Michal Schulz! Ďalšie poradie Martin Kováč a Timea Masrnová -  všetci z triedy 3.D. V angličtine bol najlepší Shakir Shakjiri 4.D, na druhom mieste skončil Kováč Ondrej 2.D a na treťom mieste Sebastián Miškev zo 4.B triedy.

       Najlepší v nemčine                                            A angličtinári. Víťaz v zelenom tričku

      • Prijímanie prvákov do "cechu študentského"

      • Imatrikulácia prvákov - udalosť veselá aj vážna, ale každoročne očakávaná. Každý študent si tým prešiel. Malé darčeky, imatrikulačná  listina, sľub vernosti, malé občerstvenie a na záver zábava. Vitajte prváci na pôde našej školy! Nech sa Vám tu páči a nech sa darí!  Viac na FB školy

      • Deň TTSK

      • V prvý októbrový týždeň sme slávili "Deň Župy". TTSK je zriaďovateľom našej školy,  tak sme sa do aktivít zapojili všetci - učitelia aj študenti a klasické yučovanie sme vymenili za iné aktivity a vzdelávanie.Viac na FB školy...

       1. Veľká vedomostná súťaž medzi triedami "Čo vieš o Trnavskom samosprávnom kraji ? "

       2. Školský šachový turnaj a turnaj v riešení sudoku

       3. Školský stolnotenisový turnaj

       4. Úprava a čistenie areálu školy

       5. Krajské kolo v cezpoľnom behu - účasť pretekára a pomoc pri organizácii

       Ukážky z našich aktivít - pomohli sme zasúťažili sme si a aj sme sa niečo nové naučili...

      • Lepšie je raz vidieť, ako desaťkrát počuť!

      • Vo štvrtok 29.11.2018 sa tretie ročníky a časť štvrtákov zúčastnili literárno-poznávacej exkurzie v Bratislave - Devín, Bratislavský hrad, historická Bratislava, Slovenské národné divadlo...

       Píše žiak: „Po náročnom dni sme sa prezliekli do kultivovaného oblečenia a šli sme do divadla. Na programe sme mali „Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“. Je to veselohra, v ktorej ide o dvojitú zámenu postáv. Zo začiatku si každý myslel, že to bude nič moc. Hneď po chvíli sa ukázalo, že to bolo to najlepšie divadelné predstavenie, aké sme si mohli priať. Veľmi veľa zábavných scén, tanečné a spevácke vsuvky, ktoré znázorňovali rozdiely medzi slovenskou a maďarskou kultúrou. Myslím, že doposiaľ to bola najlepšia jednodňová exkurzia, ktorú sme mali. Videli sme mnoho nových miest, keďže do Bratislavy chodíme s rodinou len do Ikey a Avionu, tak to bolo pre mňa príjemné spestrenie. Prežil som jeden pekný deň.“

      • VEDECKÝ VEĽTRH Bratislava 2018

      • Podujatie malo tak ako aj predošlé dva ročníky veľkú a kladnú odozvu a veľký záujem návštevníkov.

      • On-line marketing na SPŠE

      • Terajší žiaci 9. ročníka ZŠ sa môžu prihlásiť na štúdium s rozšíreným vyučovaním on-line marketingu v odbore technické a informatické služby /TIS/. SPŠE Piešťany chce poskytnúť študentom možnosť získať znalosti a zručnosti orientované na digitálnu ekonomiku.

       Odbor TIS sa v šk. r. 2019/2020 nebude otvárať z dôvodu nulového počtu žiakov v pláne výkonov podľa VZN z VÚC.

      • Dve veľké akcie členov robotického krúžku

      • Práca členov robotického krúžku na škole je veľmi úspešná. Veľa sa naučia, ale hlavne svoje vedomosti a zručnosti prezentujú aj na mnohých súťažiach

      • Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

      • Úspešná séria vynikajúcich úspechov našich žiakov pokračuje: Na krajskej prehliadke 40. ročníka SOČ, ktorá sa konala 6.apríla 2018 v Senici, obsadili naši žiaci v kategórii 02 Matematika, fyzika prvé a druhé miesto. Vynikajúce práce v oblasti skúmania vlastností elektromagnetického poľa spracovali Adam Moravčík, Marek Kubán a Peter Šulgan. Všetci menovaní obstáli v tvrdej konkurencii a postupujú do celoštátneho kola SOČ.

      • Krajské kolo súťaže Enersol SK

      • Dvaja naši študenti Martin Horváth a Shakir Shakjiri so svojimi prácami pod vedením Ing. Ľubomíra Tuchschera postúpili do Krajského kola ENERSOL SK, ktoré sa konalo 23.3.2018 v Trnave. Úspešne reprezentovali nielen našu školu, naše mesto, ale i okres Piešťany. Skončili na 2. resp.3.mieste, aj keď v inej kategórii. Budú nás reprezentovať na Celoštátnom kole v Senici 11. - 12. apríla 2018.