• Informácie pre stravníkov

    • Školská jedáleň

    • Naša jedáleň eviduje stravníkov a platby za stravu elektronicky, preto sa prosím riaďte našimi pokynmi, stravné uhrádzajte v čas a so správnymi údajmi, aby sme sa vyhli zbytočným komplikáciám. V školskej jedálni sa vydáva strava na základe ISIC karty alebo zakúpeného aSc čipového prívesku, ktorý si kúpite za  je 1,- euro. Stravné sa uhrádza vopred do 15. dňa v mesiaci bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne, posledná platba by mala prísť v máji na jún. Všetky preplatky sa prenášajú do budúceho školského roku. Žiakom 4. ročníkov bude vyplatený preplatok po úspešnom ukončení ročníka.

     Číslo účtu je : SK61 8180 0000 0070 0066 2807

     Poplatky môžete uhradiť spolu alebo jednotlivo bankovým prevodom na účty prislúchajúce k jednotlivým poplatkom. Do správy pre príjemcu prosím uveďte priezvisko a meno žiaka. Nezabudnite vyplniť variabilný symbol. Platbu pred začiatkom školského roka je potrebné zaslať už v mesiaci august. Všetkým stravníkom, ktorých platby prídu  v tomto mesiaci, budú obedy  prihlásené hneď v 1. deň stravovania. Je nutné vyplniť zápisný listok  na stravovanie na začiatku každého školského roku a poslať na email vedúcej školskej jedálne bernatova.renata@spsepn.edu.sk .

      


     Predpis stravnej jednotky na deň pre študentov od 1.3.2023 :
      

                                                    Potraviny      Rež. príspevok   Spolu úhrada

     Raňajky                                    1,75  €            0,35 €                     2,10 €

     Obed                                        2,10  €             0,30 €                    2,40 €

     Večera                                      1,90  €            0,50 €                     2,40 €

     Spolu                                        5,75 €              1,15 €                     6,90 €

      

     • Celodenná strava     6,90 €

     • Mesačná platba na žiaka – obed-    48€   /2,40 € x 20dní/

     • Mesačná platba na žiaka- celodenná-   138€  /6,90 € x 20 dní/

     Tu si môžete pozrieť nové finančné pásma pre školské stravovanie vydané ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR platné od 1.1.2023  Naši žiaci sú zaradený  vo Finančnom pásme A, Stredná škola ( od 15-19 rokov), 3.pásmo.


      

     Za neodobratú stravu alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Odhlásenie zo stravy je možné do 07:30 v  deň výdaja stravy.  

     Odhlasiť sa môžete:

     ·         Telefonicky na čísle 0911 088 162

     ·         Cez EduPage po prihlásení sa do vlastného účtu

     Na webovej stránke Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej po prihlásení a po kliknutí na odkaz Jedálny lístok (https://info-spsepn.edupage.org/menu/) si môžu stravníci a rodičia skontrolovať objednávky, výdaj, platby za stravu a zároveň si tu môžu prihlásiť aj odhlásiť  stravu. 

     Výdaj stravy :

     • raňajky  06:30  - 07:30
     • obedy    11:30  - 14:00 ( v piatok do 13:45)
     • večere   16:45  - 18:00
      
      

     Vedúca školskej jedálne