• 1971-1980

     • 1971

     • Riaditeľ školy: Ing. Tibor Vadrna 

       

        Meracia a automatizačná technika Elektrovákuová a polovodičová technika Strojárenstvo
      P.č. Trieda 4.M1 Trieda 4.M2 Trieda 4.V Trieda 4.vS
      Triedny učiteľ:
      Elena Kočvarová Aurel Štefko Ing. Ján Kuzevič Ing. Jozef Sokolovský
      1 . Bednár Peter Adámek Ivan Adámek Pavol Beňo Jozef
      2 . Beňo Ján Amchová Dana Balážik Ivan Foltán Stanislav
      3 . Bučka Jozef Baláž František Bolerázsky Bohumil Hinek Gustav
      4 . Čerňanský Jaroslav Bednáriková Božena Gloss František Janíková Anna
      5 . Drahoš Stanislav Beseda Matej Gogová Mária Jobus Jozef
      6 . Eckhardt Jozef Čavojský Ľubomír Halás Rudolf Komadel Michal
      7 . Grúň Martin Čeliga Ľubomír Hanšut Jozef Kravárik Jaroslav
      8 . Jánsky Ján Gudiak Kornel Chrasteková Alexandra Kúdela Cyril
      9 . Kelec František Havalda Miroslav Ivičič Jozef Laurinec Jozef
      10 . Konečník Ján Hulmanová Božena Jankechová Helena Macejka Anton
      11 . Križan Pavol Kalina Tibor Kulík Ľubomír Mego Jozef
      12 . Kuciak Rudolf Krajan Ján Malay Ctibor Mezník Ján
      13 . Mážar Pavol Kresánek Ján Miko František Moravčík Vladimír
      14 . Mikula Ladislav Kováč Imrich Nosko Dušan Nedorost Rudolf
      15 . Németh Karol Kučera Stanislav Obertášová Helena Szabó Július
      16 . Paulen Zdeno Labošová Mária Ottinger Miroslav Sedlák Ján 
      17 . Paulovič Ladislav Maňo Milan Strako Štefan Smolák Mikuláš
      18 . Puškár Ján Matochová Anna Strechay Libor Škvarka František
      19 . Rečný Ladislav Menďan Daniel Svetlík Ivan Štefka Ladislav
      20 . Rehák Miroslav Pavlech Dušan Tomašovič Rudolf Vavro Peter
      21 . Sabela Ján Paulusová Blažena Ulehlav Rudolf Vavro Michal
      22 . Stolárik Anton Riška Martin Valo Jaroslav Vlašic Emil
      23 . Suchovský Ferdinand Stacho Ján Vojtko Norbert Zmeková Darina
      24 . Štrpka Alexander Švacho Eduard Voráč Václav Zmeko Svetozár
      25 . Šúst Pavol Voska Jozef Vrábel Ladislav  
      26 . Topolan Milan Vrba Miroslav Žamba Gejza  
      27 . Tutko Ján Zaťko Peter    
      28 . Vilín Ľubomír