• Informácie o ubytovaní

     • Školský internát

     • Školský internát sa nachádza v areály školy na Brezovej ulici 2. Má celkovú kapacitu 210 miest.

      Ubytovanie poskytuje pre študentov a žiakov:

      • SOŠ záhradníckej
      • SPŠ elektrotechnickej
      • SOŠ technickej
      • SOŠ obchodu a služieb
      • ak je voľná kapacita  poskytuje sa aj pre študentov ÚCM Trnava, ktorí navštevujú IFBLR v Piešťanoch

      Pre ubytovaných je možnosť odoberania stravy v školskej jedálni. Ubytovaní žiaci  a študenti môžu v školskom internáte využívať pripojenie WIFI, kuchynku, spoločenské miestnosti a knižnicu.

       

      Cena za ubytovanie:

      • pre žiakov SOŠ............30,- EUR / za mesiac
      • pre študentov VŠ.........55,- EUR / za mesiac

       

      Platba za ubytovanie:

      Číslo účtu - IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0049 4049

      Do poznámky je potrebné zadať: meno žiaka

      Platba musí byť uhradená do 10. dňa v mesiaci vopred. Súčasťou nástupu do ŠI je povinné potvrdenie od lekára o zdravotnom stave.

      Zamestnanci  školského internátu:

      • Mgr. Radoslav Opial
      • Mgr. Marcela Filipová
      • Eva Topolčanská
      • Renáta Moravčíková

       

      Kontaktujte nás na telefónom čísle 033 7725511

      Žiadosť o prijatie do školského internátu:

       

      Vyplnené žiadosti posielajte na email: filipova.marcela@spsepn.edu.sk