• Z našich elektrotechnických laboratórií

     • Záleží nám na tom, aby naši študenti vedeli svoje teoretické znalosti overiť aj uplatniť v praxi. Elektronické generovanie trojfázového napätia je len príkladom toho, že jednak sledujeme bezpečnosť žiakov ( bezpečné napätia), na druhej strane je to praktické znázornenie a overenie zákonitostí trojfázového napätia a prúdu. Študenti získajú zručnosť, šikovnosť, a pritom  pochopia pojmy ako: fázový posun, fázové napätie, združené napätie, točivé magnetické pole atď...

     • "Deň otvorených dverí" na SPŠE

     • "Radšej vidieť, počuť a pýtať sa, ako nevedieť". Tak by mohla znieť upravená verzia známej vety. Študenti a učitelia školy pre svojich možných budúcich študentov pripravili Deň otvorených dverí. Predstavili sme 4 študijné odbory - Elektrotechniku, Multimédiá, Informačné a sieťové technológie a Informačné a digitálne technológie. Návštevníci mohli vidieť ukážky praktického vyučovania v jednotlivých  odborných učebniach, programovanie dronov, prácu a výsledky robotického krúžku a študentskej firmy, možnosti práce na 3D tlačiarni, ďalej ukážky a predstavenie programov Blender, Fotooshop, Fusion a iných. Dozvedeli sa o tom, ako sa vyučuje na škole informatika, výpočtová technika,  programovanie, cudzie jazyky,  matematika alebo video, foto a digi predmety, ďalej ako sa učia ekonomické predmety, z čoho a ako sa maturuje, ako sa získajú certifikáty, aký je rozdiel medzi odborom IST a IDT, aká je školská telocvičňa, posilňovňa a nové multifunkčné ihriská a mnoho ďalšieho. Ale aj to, že škola má vlastný internát a školskú jedáleň. Dokonca je možnosť si v dvoch termínoch vyskúšať kompletné prijímacie pohovory "na nečisto". Tak, už sa len správne rozhodnúť.