• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná priemyselná škola elektrotechnická na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná priemyselná škola elektrotechnická
    • Telefón
    • vrátnica: 0911 718 858
     sekretariát: 0911 087 828
    • Adresa školy
    • Brezová 2
     921 77 Piešťany
     Slovakia
    • Riaditeľ školy
    • Mgr. Jozef Kolník
    • Zástupca riaditeľa
    • Ing. Daniel Vido Tel.: 0917 467 863

     Ing. Iveta Belányiová Tel.: 0917 467 863
    • IČO
    • 00161454