• Informácie pre maturantov

    • Maturita 2023

    • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch 

     • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
     • 15. marec 2023 (streda) – anglický, nemecký, ruský jazyk
     • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

      

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023. 

     Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. 

     Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch od 22.05 až 26.05.2023 

     Školská prehliadky vlastných projektov:  08.03.2023   (odovzdanie dokumentov - 06.03.2023)

     Prektická časť odbornej zložky MS:  17.04. - 21.04.2023

      

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

     Viac informácií nájdete:

     • Na webovej stránke:  -  NIVAM