• 1981-1990

     • 1981

     •  

      Riaditeľ školy: Ing. Ján Kuzevič

       

               
      P.č. Trieda 4.A Trieda 4.B Trieda 4.C Trieda 5.av
      Triedny učiteľ:
      Elena Kočvarová Ing. Pavol Ambrózy Ján Kubán Ing. Ľudovít Ďuriš
      1 . Bališ Miroslav Bezák Libor Babinec Peter Balážik Peter
      2 . Beňo Miloš Blašková Marta Bašová Marianna Bartoš Milan
      3 . Braško Zdeno Cigáň Viliam Blahová Soňa Fedorová Helena
      4 . Čapkovič Peter Červený Jozef Danešová Yveta Guttman Karol
      5 . Činčura Ľubomír Držík Jaroslav Dedíková Iveta Hodulík Ján
      6 . Čúzy Ivan Fodrán Rudolf Doleš Milan Jorňák Peter
      7 . Fačkovec Dezider Goga Jozef Galbavá Emília Hrnčárová Vlasta
      8 . Gašparík Rudolf Gondár Pavol Graňáková Viera Janegová Ľudmila
      9 . Gašparovič Štefan Haring Juraj Hostín Daniel Kahún Milan
      10 . Halada Ľuboš Janovič Emil Hulman Peter Királ Jozef
      11 . Halán Stanislav Julíny Juraj Chupáč František Klčovský Ján
      12 . Hostačný Peter Kadlečík Rudolf Križan Martin Kľúčovská Alena
      13 . Jankovičová Anna Kimle Karol Lúštiková Zuzana Kočajda Vladimír
      14 . Jankulár Slavomír Kristín Zdeno Mamrilla Alexander Konkušová Lýdia
      15 . Ježovica Miroslav Kurucár Štefan Minárik Igor Kováč Róbert
      16 . Kmeť Jozef Lauková Mária Murín Ivan Kršteník Ján
      17 . Košút Ladislav Lukáčová Emília Parajová Judita Martinkovič Milan
      18 . Kulifaj Ľubomír Margetiny Miroslav Pénzesová Mária Miklášik Peter
      19 . Kuna Milan Melicherová Magdaléna Ravas Tibor Nešťák Miroslav
      20 . Líška Ľuboš Mikuš Jozef Sedlák Jozef Pavlovičová Edita
      21 . Madarász Jaroslav Milan František Slaninka Ján Puvák Pavol
      22 . Martiška Miroslav Minarovič Milan Šiarik Ivan Zigo Ján
      23 . Metelka Jozef Mócik Ladislav Škorvaga Jaroslav  
      24 . Michalková Zdenka Ondo Miroslav Španárová Zuzana  
      25 . Modrovská Mária Pálka Milan Textor Peter  
      26 . Mrváň Jaroslav Plánka Richard Tomašovičová Ľubica  
      27 . Ondrášik Boris Poliak Marek Tomka Miroslav  
      28 . Paulovičová Daniela Rak Jozef Zongor Peter  
      29 . Petrikovič Igor Rudinec Ivan Žiška Michal  
      30 . Ravasová Jarmila Sedláčik Jaroslav    
      31 . Samaš Peter Slezárik Jozef    
      32 . Silný Stanislav Snopek Marián    
      33 . Šebová Bernardína Zelman Ivan    
      34 . Šipkovský Pavol      
      35 . Šišková Hana      
      36 . Trebatický Bohuš      
      37 . Uhrinová Magdaléna      
      38 . Vicenová Vlasta      
      39 . Vranka Juraj      
      40 . Zaťková Eva