• Úrazové poistenie žiakov

    • Poistná zmluva

    •  

     Poistná zmluva o úrazovom poistení  uzavretá podľa Občianského zákoníka pre úrazové  poistenie :  Úrazové_poistenie.pdf

     Poistná zmluva pre úrazové poistenie Školák sa automaticky predlžuje na ďalší školský rok.