• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Koľko rečí vieš....
    • 28. 11. 2022
    • Dňa 25. novembra 2022 sa konalo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Ovládať nemecký jazyk je v našom európskom regióne dôležité - Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko.... A o tom sú presvedčení aj študenti, ktorí si vybrali ako voliteľný predmet nemecký jazyk. Súťažiaci si overili svoje vedomosti z tohto jazyka v gramatike, počúvaní, čítaní a hovorení. Zvíťazil Marek Ratzenbock z II.C triedy, druhé miesto získal Marek Rapavý z tej istej triedy a na treťom mieste skončil Adrián Káčer z I.C triedy. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, výhercom (postupuje študent 1. a 2. miesta) gratulujeme a prajeme veľa zdaru v krajskom kole.

    • Koľko rečí vieš....:
    • Olympiáda v anglickom jazyku
    • 26. 11. 2022
    • Naši najlepší angličtinári zmerali svoje sily a znalosti na školskom kole olympiády z anglického jazyka dňa 23.11.2022. Každý zo zúčastnených vynikal v niektorej z hodnotených oblastí. Všetci sa snažili o čo najlepší výkon.
     Po zhodnotení čiastkových výsledkov hodnotiacou komisiou v zložení Ing. T. Ciklaminiová a Mgr. I. Pavelková 1. miesto obsadil Dominik Svorad 4.C, 2. miesto obsadil Matej Kleiman 3.A, 3. miesto získal Tomáš Demian z 3. A. Do okresného kola postupuje Dominik Svorad.
     Gratulujeme všetkým zúčastneným a prajeme študujúcim AJ, aby sa stále zdokonaľovali.

    • Olympiáda v anglickom jazyku:
    • Prvé číslo nášho časopisu "Školské dáta" je pokrstené...
    • 22. 11. 2022
    • Dobré sa chváli samo. Tým dobrým je nový školský časopis. Občasník, ktorý uzrel svetlo sveta pred pár dňami. Časopis s názvom "Školské dáta" má pestrý obsah, ktorý pripravila redakčná rada pod vedením šéfredaktorky Emmy Kohútovej. Jej kolegovia sú Alexandra Petrášová, Adrián Jurek, Patrik Orosz, Lukáš Pekarovič, Martina Miškechová, Tibor Kubovčík, Lukáš Zálešák, Adam Kollárik a Michaela Vavrová spolu s prispievateľmi Simonou Masárovou, Šimonom Lichancom, Martinom Ilavským, Nicolasom Péčim a pedagogičkami Ľubicou Ďurčekovou a Mariannou Hradečnou. Na dvadsiatich stranách školského časopisu pripravili rozhovory, reportáže z exkurzií, novinky, predstavili projekty aj športové aktivity, profily nových učiteľov, zoznam krúžkov, zoznam jednotlivých tried a triednych učiteľov. Hneď v úvode časopisu vyzvali svojich spolužiakov, aby navrhli vianočnú pohľadnicu. Krstnými mamami sa stala dlhoročná

    • Prvé číslo nášho časopisu "Školské dáta" je pokrstené...:
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Cisco
   • ON Semiconductor
   • Klimasoft
   • semikron
   • Volkswagen
   • JA Slovensko
   • Domoss
   • Diplomat
   • TT SK
   • KROS
   • ASIT
   • RUZ
   • IT slovakia
   • IT akadémia
   • google
   • solicad - progecad
   • ELSYSPRO
   • Končím školu
   • SHARP