• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Úspešní študenti
    • 26. 2. 2021
    • V tomto zvláštnom „coronačase“ sa život na škole nezastavil. Šikovní študenti okrem toho, že zvládajú dištančnú výuku, stíhajú sa zapájať aj do súťaží a reprezentovať školu. Tak aspoň takto v krátkosti a bez foto:

     Víťaz školského a okresného kola v olympiáde z anglického jazyka Teodor Turkovič, študent 3.A triedy - informačné a sieťové technológie, získal so svojimi vedomosťami 3. miesto v krajskom kole tejto súťaže.

    • Úspešní študenti:
    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku, SPŠE Piešťany
    • 25. 11. 2020
    • 25.11.202 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa 26 najlepších žiakov, ktorí prejavili záujem a prihlásili sa do súťaže. Olympiáda bola realizovaná online prostredníctvom Edupage a Teams.

     Najlepší výsledok dosiahol žiak 3.A triedy Teodor Turkovič, ktorý postupuje ďalej do okresného kola olympiády. Na druhom sa umiestnil Martin Začko z 2.B a na treťom mieste Pavol Hunka z 1.A triedy. Potešujúci bol záujem študentov, ktorí majú chuť sa vzdelávať a súťažiť aj napriek sťaženým podmienkam v súčasnej situácii.

    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku, SPŠE Piešťany:
    • Matematický klokan 2020
    • 27. 10. 2020
    • Matematický klokan je medzinárodná súťaž, ktorú organizuje firma TALENTÍDA Bratislava. Na našej škole sa mala uskutočniť v marci 2020. Z dôvodu výnimočného stavu a vyučovania na diaľku sa súťaž konala ONLINE formou. Školským koordinátorom bola RNDr. Ľubica Mlčúchová. Organizátor súťaže zverejnil iba výsledky jednotlivých žiakov a nie porovnanie a výsledky škôl medzi sebou (z dôvodu konania súťaže online). Úspešní riešitelia z našej školy – to sú tí, ktorí sa umiestnili medzi 20% najúspešnejších žiakov v SR:

    • Matematický klokan 2020:
    • Účelové cvičenia 1. a 2. ročníkov
    • 29. 9. 2020
    • Pandémia zatvárala školy. Chýbali spolužiaci, školské vyučovanie a možno aj školské akcie. Jedna taká sa konečne podarila 23.septembra, kedy sa študenti 1. ročníkov vydali do prírody po stopách Veľkej Moravy na našom území. Neďaleko Piešťan sa nad obcou Ducové nachádzajú pozostatky veľkomoravského hradiska. Kúsok histórie, príjemné počasie, možnosť byť so spolužiakmi mimo školy a príjemne prežitý deň bol za nami.

    • Účelové cvičenia 1. a 2. ročníkov:
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Cisco
   • ON Semiconductor
   • Klimasoft
   • semikron
   • Volkswagen
   • JA Slovensko
   • Domoss
   • Diplomat
   • TT SK
   • KROS
   • ASIT
   • RUZ
   • IT slovakia
   • IT akadémia
   • google
   • solicad - progecad
   • ELSYSPRO
   • Končím školu