• Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Brezová 2 v Piešťanoch je Trnavský samosprávny kraj. Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja našej školy aj naďalej zostáva, aby počas štvorročného štúdia absolvent získal odborné vedomosti, zručnosti a komunikačné a jazykové schopnosti potrebné pre svoje povolanie alebo ďalšie štúdium na VŠ. O profile školy, histórií alebo súčastnosti...
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Študijné odbory

   Čo môžete študovať na našej škole
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • "Piešťanská priemyslovka" otvorila svoje dvere...
    • 14. 12. 2018
    • December je čas, kedy stredné školy otvárajú svoje brány pre budúcich stredoškolákov. Inak tomu nebolo ani 4.12.2018. Priemyslovka otvorila dvere a učitelia a žiaci sa snažili hlavne ukážkami praktického vyučovania ukázať, čo našich budúcich prvákov bude čakať, čo sa naučia, čo zažijú, ako sa uplatnia v praxi, na ktoré vysoké školy budú mať otvorenú cestu, aké je materiálnotechnické vybavenie školy, aké sú možnosti mimoškolskej činnosti... Odpovedali učitelia, odpovedali žiaci, ale aj budúci možní zamestnávatelia, ktorí majú o našich absolventov enormný záujem - napr. firma SEMIKRON Vrbové. Viac foto na FB školy.

    • Čítať viac
    • Krajské kolo ZENIT
    • 14. 12. 2018
    • November je mesiac, kedy si merajú úspešní a šikovní študenti sily v školských a krajských kolách v súťaži ZENIT.Naši najlepší zo školského kola si zmerali sily s ostatnými v kategóriách WebDeveloper, Grafik a v Elektronike A tu sú výsledky krajského kola : 1. miesto Matej Černý kategória WebDeveloper, 1. miesto Matej Ondreička kategória Grafik ; 2. miesto Patrícia Pálková kategória Grafik, 1. miesto Andrej Ardon kategória Elektronika a 4. miesto Patrik Drahovský kategória WebDeveloper. Víťazi kraja postupujú na celoštátne kolo.

    • Čítať viac
    • Ocenenie úspešných študentov predsedom TTSK
    • 14. 12. 2018
    • Pri príležitosti Dňa študentstva sa župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič rozhodol oceniť najlepších študentov, ktorí vynikajú v športovej, vedeckej, či mimoškolskej činnosti. "„Ste lídrami, vzormi pre svoje okolie", povedal trnavský župan, ktorý spolu s vicežupanmi Józsefom Berényim a Marek Neštickým odovzdali dvadsiatim študentom štipendiá vo výške 330 €.

    • Čítať viac
    • Technické múzeum a vianočná Viedeň
    • 14. 12. 2018
    • Jedno z najkrajších miest Európy privítalo vo vianočnom čase aj našich študentov. Hlavnným cieľom bola návšteva úžasného Technického múzea vo Viedni, ale nemohli sme nenavštíviť známe viedenské vianočné trhy. Ešte k tomu veľa informácií o histórii, tradíciách, prehliadka rakúskej a slovenskej metropoly a ochutnávka tradičného vianočného pečiva.

    • Čítať viac
  • Oznamy, aktuality

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Cisco
   • ON Semiconductor
   • Klimasoft
   • Volkswagen
   • JA Slovensko
   • Domoss
   • Diplomat
   • TT SK
   • KROS
   • ASIT
   • RUZ
   • IT slovakia
   • IT akadémia
   • google
   • solicad - progecad