• Hľadáte jedinečnú príležitosť, ako rozvinúť svoje technologické znalosti, kreatívne myslenie a tímovú prácu? 😍

    Potom sa pridajte k nám na hackathon v Piešťanoch, ktorý sa uskutoční 17. júna 2024 o 8:00 v priestoroch SPŠE PN!
   • Patrí sem napríklad Internet vecí (IoT), Programovanie PLC, Programovanie Mikrokontrolerov, Programovanie FPGA obvodov (VHDL), Objektové programovanie ( C++, C#, Python, MicroPython,) Umelá Inteligencia (AI), Učenie strojov (ML), Práca so Simulačnými sofvérmi, Práca s Priemyselnými robotmi, atď... .
   • Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Brezová 2 v Piešťanoch je Trnavský samosprávny kraj. Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja našej školy aj naďalej zostáva, aby počas štvorročného štúdia absolvent získal odborné vedomosti, zručnosti a komunikačné a jazykové schopnosti potrebné pre svoje povolanie alebo ďalšie štúdium na VŠ. O profile školy, histórií alebo súčastnosti...
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Festival Zázračný oriešok i na našej škole...

    • 30. 5. 2024
    • Program festivalu rozhlasových rozprávok adresovaný deťom a mládeži bol veľmi pestrý.

     V spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany dňa 21. a 22. 05. prebiehali besedy i na našej škole. Prvý deň sa študenti zoznámili s významnými hosťami: Jozefom Lenhartom, Martou Hlušíkovou, Hedvigou Gutierrez, Jurajom Martiškom a Martinom Kellenbergerom. Besedy moderovali Dado Nagy a Marianna Kovácsová. Sprostredkovali informácie o histórii obrazoch v Európe, ilustráciách a literatúre pre deti a mládež.

    • Festival Zázračný oriešok i na našej škole...:
    • Detský deň...

    • 27. 5. 2024
    • SPŠE v Piešťanoch organizuje pre deti a vnúčatá svojich zamestnancov detský deň pri príležitosti MDD... Náš deň sa úžasne podaril ...

    • Detský deň...:
    • Za krajšiu školu...

    • 27. 5. 2024
    • Študenti zmaturovali, ostatní sú na odbornej praxi, na prízemí sa montuje nový rozhlas a zvonenie, vonku slnečno a bez dažďa, nuž učitelia si vysúkali rukávy a pustili sa do brigády. Vyčistili a upravili naše veľké átrium, aby počas leta bolo kde vybehnúť. Veľká vďaka. Omnoho viac foto na FB školy.

    • Za krajšiu školu...:
    • Záhrada vo fľaši...

    • 15. 5. 2024
    • Počas prijímacích pohovorov študenti tried I.A a I.C pracovali na projekte Záhrada vo fľaši.
     Projekt je súčasťou finančného vzdelávania FinQ. Úlohou bolo nielen vytvoriť produkt vo forme aranžmánu v nádobe, ale aj stanoviť náklady na výrobu, určiť predajnú cenu a vypracovať plán stratégie predaja a propagácie. Okrem toho študenti spoznávali aj flóru školského areálu. Za minimálne náklady dokázali vytvoriť s pomocou ich fantázie veľmi pekné dekorácie. Ako nádoby poslúžili obyčajné sklenené poháre alebo kryt lampy. No, povedzte, nie sú šikovní?

    • Záhrada vo fľaši...: