• Patrí sem napríklad Internet vecí (IoT), Programovanie PLC, Programovanie Mikrokontrolerov, Programovanie FPGA obvodov (VHDL), Objektové programovanie ( C++, C#, Python, MicroPython,) Umelá Inteligencia (AI), Učenie strojov (ML), Práca so Simulačnými sofvérmi, Práca s Priemyselnými robotmi, atď... .
    • Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Brezová 2 v Piešťanoch je Trnavský samosprávny kraj. Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja našej školy aj naďalej zostáva, aby počas štvorročného štúdia absolvent získal odborné vedomosti, zručnosti a komunikačné a jazykové schopnosti potrebné pre svoje povolanie alebo ďalšie štúdium na VŠ. O profile školy, histórií alebo súčastnosti...
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Biela pastelka 2023

    • 29. 9. 2023
    • Láskavosť, ochota a empatia - tieto vlastnosti nechýbali našim študentom, keď sa pri príležitosti zbierky Biela pastelka vybrali dňa 22. 09. 2023 do piešťanských ulíc.Verejnú zbierku organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vďaka príspevku sa môže ľuďom so zrakovým postihnutím pomáhať bezplatne a po celom Slovensku: výučbou čítania a písania Braillovho písma, nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou, kurzami práce s kompenzačnými optickými a technicky náročnými pomôckami, nácvikom sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná hygiena), špecializovaným sociálnym poradenstvom. Veľká vďaka patrí aj rodičom našich žiakov, ktorí v čase rodičovského združenia neváhali a prispeli finančnou hotovosťou do pripravenej pokladničky. Aj keď oficiálny výsledok, konečnú sumu ešte nevieme, ďakujeme za každý príspevok, ktorý je venovaný ročne viac ako 3 000 klientom

    • Biela pastelka 2023:
    • Jednoznačné víťazstvo našich chlapcov v okresnom kole v cezpoľnom behu

    • 29. 9. 2023
    • Prvá športová súťaž a hneď jednoznačné víťazstvo našich chlapcov v okresnom kole v cezpoľnom behu. Pod vedením Mgr. Matúša Bránika zdolalo družstvo SPŠE v zložení Peter Strečanský 3.C, Babečka Matej 4.C a Chalás Lukáš z 2.C triedy ostatnú konkurenciu. Za jednotlivcov štartovali ešte Kunic Lukáš 4.C, Balák Timotej 3.D a Badáň Tomáš z 2.A triedy. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Jednoznačné víťazstvo našich chlapcov v okresnom kole v cezpoľnom behu:
    • Európsky deň jazykov na SPŠE Piešťany

    • 27. 9. 2023
    • Cieľom realizácie Európskeho dňa jazykov na našej škole je poukázať na rozmanitosť kultúr v Európe, ktorých súčasťou sú aj rôzne jazyky a ich používanie. Jednotlivé triedy si pripravili banery na dvere svojich tried, ktoré reprezentujú krajiny v Európe a informujú o ich jazykoch, tradíciách a zaujímavostiach. Zároveň pripravili krátke zaujímavé testy o menej známych štátoch Európy. Žiaci mali možnosť prejaviť svoju kreativitu, záujem a spoluprácu pri tvorbe plagátov a kvízov.
     Ako najlepšie práce boli vyhodnotené triedy: 1.miesto 4.C, 2.miesto 2.B a 3.miesto trieda1.B. Foto ostatných tried na FB školy.
     Prajme si, aby sa prostredníctvom znalosti jazykov ľuďom darilo vychádzať spolu v priateľstve, porozumení a harmónii.

    • Európsky deň jazykov na SPŠE Piešťany:
    • Európsky týždeň mobility...

    • 20. 9. 2023
    • Od 16. septembra štartuje unikátna kampaň Európskej komisie, Európsky týždeň mobility. Aktuálny ročník má primárnu tému – šetri energiu. Táto téma sa zameriava na dôležitosť znižovania nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu. Zapojila sa aj naša škola - študenti a zamestnanci. Vyhlásili sme deň alternatívnych dopravných prostriedkov. Žiaci a zamestnanci mohli použiť alternatívne typy dopravy do školy - bicykle, kolobežky, skateboardy...Dúfali sme, že nikoho neprivezú v nákupnom vozíku. Z malého pokusu o ochranu našej krásnej planéty vznikla pekná a veselá akcia. Žiaci na bráne dostávali pečiatky, ktoré ich oprávňovali vyhnúť sa tento deň skúšaniu a písomkám. Najväčším počtom opečiatkovaných nás potešila trieda 2.A, potom 3.C a trieda 1.A trieda. Nedá sa nenapísať, že Marek Ratzenbock prišiel na bicykli až z Nového Mesta nad Váhom, Lukáš Pe

    • Európsky týždeň mobility...: