• Vážení rodičia, tu môžete vyplniť elektronickú prihlášku prijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacích skúšok na štúdium v školskom roku 2024/2025. Na zápis 27.5. a 28.5.2024 nezabudnite si priniesť do školy zápisný lístok.
   • Patrí sem napríklad Internet vecí (IoT), Programovanie PLC, Programovanie Mikrokontrolerov, Programovanie FPGA obvodov (VHDL), Objektové programovanie ( C++, C#, Python, MicroPython,) Umelá Inteligencia (AI), Učenie strojov (ML), Práca so Simulačnými sofvérmi, Práca s Priemyselnými robotmi, atď... .
   • Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Brezová 2 v Piešťanoch je Trnavský samosprávny kraj. Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja našej školy aj naďalej zostáva, aby počas štvorročného štúdia absolvent získal odborné vedomosti, zručnosti a komunikačné a jazykové schopnosti potrebné pre svoje povolanie alebo ďalšie štúdium na VŠ. O profile školy, histórií alebo súčastnosti...
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Záhrada vo fľaši...

    • 15. 5. 2024
    • Počas prijímacích pohovorov študenti tried I.A a I.C pracovali na projekte Záhrada vo fľaši.
     Projekt je súčasťou finančného vzdelávania FinQ. Úlohou bolo nielen vytvoriť produkt vo forme aranžmánu v nádobe, ale aj stanoviť náklady na výrobu, určiť predajnú cenu a vypracovať plán stratégie predaja a propagácie. Okrem toho študenti spoznávali aj flóru školského areálu. Za minimálne náklady dokázali vytvoriť s pomocou ich fantázie veľmi pekné dekorácie. Ako nádoby poslúžili obyčajné sklenené poháre alebo kryt lampy. No, povedzte, nie sú šikovní?

    • Záhrada vo fľaši...:
    • Treba vidieť, zažiť a vyskúšať...

    • 15. 5. 2024
    • Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne v roku 2014 v Mochovciach pri atómovej elektrárni. A práve toto centrum mali možnosť navštíviť študenti našej školy. Nachádza sa tu viac ako tridsať objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií, ktoré ponúkajú informácie o energii, o výrobe elektriny, o globálnom otepľovaní, o uhlíkovej záťaži, o energetickom mixe, dispečingu elektrickej siete alebo o žiarení okolo nás. Zaujímavosťou je 3D kino s vlastným filmom Odysea energie, model bezemisnej motorky, interaktívna LED podlaha alebo termálne zrkadlo. Energoland má svoju virtuálnu sprievodkyňu. Je ňou Gaia – v gréckej mytológii pramatka Zeme. Študenti si mohli utvoriť svoj vlastný názor na výrobu elektriny a jej zdroje. Nebolo to len o jadrovej energetike, ale priblížilo nám to poznatky aj o ďalších zdrojoch: vode, Slnku, vetre, geot

    • Treba vidieť, zažiť a vyskúšať...:
    • 3D modelovanie v programe SOLIDWORKS...

    • 14. 5. 2024

    • Vo štvrtok 10. mája 2024 sa Andrej Nagy z 1. A triedy zúčastnil súťaže „ 3D modelovanie v SOLIDWORKS“, ktorú každoročne vypisuje firma Schier Technik z Trenčína pre študentov stredných odborných škôl, kde sa tento program vyučuje. U nás na škole tento program nepoužívame, ale Andrej sa venuje kresleniu v programe sám vo voľnom čase na študentskej licencii. Zo 60 súťažiacich zo stredných škôl z celého Slovenska sa umiestnil na vynikajúcom 16. mieste. Gratulujeme a veríme, že aj v nasledujúcom roku vyskúša túto možnosť.

    • 3D modelovanie v programe SOLIDWORKS...:
    • „Chceme vykročiť a nespadnúť..."

    • 13. 5. 2024
    • „Chceme vykročiť a nespadnúť, chceme žiť a nestarnúť, chceme ísť a milovať, my veľmi chceme. Tak daj nám život šancu a my ťa nesklameme.“

     Je 10. máj 2024 a v škole je malá slávnosť. Zo školských lavíc vyprevádzame našich maturantov. Ešte týždeň učenia, potom jeden skúšobný maturitný deň a štúdium na strednej škole bude pre nich minulosťou. Pred hlavným vchodom sa zišli všetci pedagógovia a žiaci ostatných ročníkov. Z úst pána riaditeľa zazneli povzbudivé slová, odznelo poďakovanie žiakov učiteľom a vedenie školy ocenilo šikovných študentov Krásne a milé slová, trochu nostalgie, spomienok, ale aj odhodlania, nádeje a vďaky, osobné poďakovania a malé kvetinové darčeky. Potom už len potlesk a vykročenie tou správnou nohou. Prajeme šťastnú ruku, milí maturanti!

    • „Chceme vykročiť a nespadnúť...":