• Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Brezová 2 v Piešťanoch je Trnavský samosprávny kraj. Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja našej školy aj naďalej zostáva, aby počas štvorročného štúdia absolvent získal odborné vedomosti, zručnosti a komunikačné a jazykové schopnosti potrebné pre svoje povolanie alebo ďalšie štúdium na VŠ. O profile školy, histórií alebo súčastnosti...
    • Patrí sem napríklad Internet vecí (IoT), Programovanie PLC, Programovanie Mikrokontrolerov, Programovanie FPGA obvodov (VHDL), Objektové programovanie ( C++, C#, Python, MicroPython,) Umelá Inteligencia (AI), Učenie strojov (ML), Práca so Simulačnými sofvérmi, Práca s Priemyselnými robotmi, atď... .
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Deň detí na SPŠE
    • 2. 6. 2023
    • Deň plný zábavy, rôznych aktivít, súťaží a prekvapení pre svoje deti a vnúčatá pripravili organizátori. Počasie prialo a deti mohli využiť dva skákacie hrady, vyskúšať si lukostreľbu, rôzne triafacie aktivity, všetky nové športoviská školy alebo dokonca jazdu vo fúriku s rodičmi. Vo vestibule školy sa hral stolný tenis, stolný futbal. Pre deti bol pripravený tvorivý kútik, kde sa maľovalo, kreslilo, strihalo.... Všetkým deťom priniesol balíčky, diplomy a krásne voskové srdiečka zajo Majo - maskot Dňa detí na priemyslovke. Možno najviac chutil v teplom počasí výborný nanuk. Viac foto bude na FB školy

    • Deň detí na SPŠE:
    • Opakovanie učiva formou grafického románu
    • 26. 5. 2023
    • Farby, obrázky, krátky text a symboly boli súčasťou priblíženia dramatického textu pútavou a zrozumiteľnou formou pre našich žiakov na hodinách literatúry.

     V spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany sme mohli nazrieť do diela, ktoré vzniklo na základe medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe. Študenti ŠUP J. Vydru v Bratislave spracovali komiksovou formou časti divadelnej hry Antigona.

    • Opakovanie učiva formou grafického románu:
    • Včelársky krúžok
    • 18. 5. 2023
    • Veľká pochvala - rodí sa nová generácia včelárov na SPŠE...

    • Včelársky krúžok: