Navigácia

Prezentácia

Dátum

Pondelok 15. 10. 2018

Vyučovacie hodiny

1.     hodina 08:00 - 08:45
2.     hodina 08:50 - 09:35
3.     hodina 09:50 - 10:35
4.     hodina 10:45 - 11:30
5/A.  hodina 11:40 - 12:25
5/B.  hodina 11:55 - 12:40
6.     hodina 12:50 - 13:35
7.     hodina 13:40 - 14:25
8.     hodina 14:30 - 15:15

                                        

                                                      

Štatistika

Počet návštev: 1855534

Novinky

 • Podujatie malo tak ako aj predošlé dva ročníky veľkú a kladnú odozvu a veľký záujem návštevníkov.

 • Práca členov robotického krúžku na škole je veľmi úspešná. Veľa sa naučia, ale hlavne svoje vedomosti a zručnosti prezentujú aj na mnohých súťažiach

 • Úspešná séria vynikajúcich úspechov našich žiakov pokračuje: Na krajskej prehliadke 40. ročníka SOČ, ktorá sa konala 6.apríla 2018 v Senici, obsadili naši žiaci v kategórii 02 Matematika, fyzika prvé a druhé miesto. Vynikajúce práce v oblasti skúmania vlastností elektromagnetického poľa spracovali Adam Moravčík, Marek Kubán a Peter Šulgan. Všetci menovaní obstáli v tvrdej konkurencii a postupujú do celoštátneho kola SOČ.

 • 23. 3. 2018

  Dvaja naši študenti Martin Horváth a Shakir Shakjiri so svojimi prácami pod vedením Ing. Ľubomíra Tuchschera postúpili do Krajského kola ENERSOL SK, ktoré sa konalo 23.3.2018 v Trnave. Úspešne reprezentovali nielen našu školu, naše mesto, ale i okres Piešťany. Skončili na 2. resp.3.mieste, aj keď v inej kategórii. Budú nás reprezentovať na Celoštátnom kole v Senici 11. - 12. apríla 2018.

Novinky

Kontakt

 • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
  Adresa: Brezová 2, Piešťany, 921 77
 • vrátnica: 0911 718 858
  sekretariát: 0911 087 828

Fotogaléria