• Časopis Kam po strednej škole

    • Kam po strednej škole

    • Časopis obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov. Cieľom publikácie je pomôcť kariérnym poradcom pri poskytovaní aktuálnych informácií končiacim stredoškolákom.

     • Printová časť je distribuovaná na všetky stredné školy na Slovensku,
     • Elektronická verzia je určená študentom a ich rodičom na weboch stredných škôl.