• Rada školy

    • Zoznam členov Rady školy k 01.01.2023

   • Ing. Tatiana Ciklaminiovázástupca pedagógov školy, predseda RŠ
    Ing. Peter Buranzástupca pedagogických zamestnancov
    p. Eva Rabárovázástupca nepedagogických pracovníkov školy
    Silvia Stolarikovázástupkyňa rodičov
    Ing. Tomáš Hudcovičzástupca rodičov
    Ing. Daniel Kuniczástupca rodičov
    Marcel Škuleczástupca študentov školy
    Mgr. Martin Cifrazástupca poslancov zastupiteľstva TTSK
    Ing. Remo Cicuttozástupca poslancov zastupiteľstva TTSK
    Mgr. Juraj Valozástupca poslancov zastupiteľstva TTSK,
    Mgr. Zsolt Barczizamestnanec úradu TTSK