• Školský parlament

   • Predseda:       Marcel Škulec 

     

    Podpredseda:    Baher Mahmoud Hassan

     

    Zástupcovia tried:

     

  • TriedaMeno a Priezvisko
   1.CMarek Hoffman
   1.BMia Kizeková
   4.CPatrik Dobrovodský
  • Koordinátorka z radov pedagogických pracovníkov je Mgr. Alena Kolníková

    

   -Štatút Školského parlamentu.pdf