• Pracovné ponuky

    • Voľné pracovné miesta

    • Predpoklady a kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti stanovuje zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 437/2009 Z.z.

     Mzda:  platové podmienky sú stanovené zákonom  318/2018 Z.z. (23.október 2018), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony

     Miesto práce: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany

     Adresa  pre podanie žiadostí a ďalšie informácie o voľných  pracovných miestach:    kontakt

     Bonus: Ponúkame možnosť ubytovania v školských apartmánoch a do budúcna možnosť získania nájomného služobného bytu.

      

    • Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

     • Úväzok:
      Hlavný pracovný pomer na plný úväzok
      Dátum nástupu:
      po dohode
     • Požiadavky:
      Vyučovanie odborných predmetov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích plánov.
    • Učiteľ odborných predmetov - programovanie, výpočtová technika, sieťové technológie

     • Úväzok:
      Hlavný pracovný pomer na plný úväzok
      Dátum nástupu:
      po dohode
     • Požiadavky:
      Vyučovanie odborných predmetov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích plánov.
    • Učiteľ odbornej praxe

     • Úväzok:
      Hlavný pracovný pomer na plný úväzok
      Dátum nástupu:
      po dohode
     • Požiadavky:
      Vyučovanie odborných predmetov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích plánov.