• Novinky

      • Biela pastelka 2023

      • Láskavosť, ochota a empatia - tieto vlastnosti nechýbali našim študentom, keď sa pri príležitosti zbierky Biela pastelka vybrali dňa 22. 09. 2023 do piešťanských ulíc.Verejnú zbierku organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vďaka príspevku sa môže ľuďom so zrakovým postihnutím pomáhať bezplatne a po celom Slovensku: výučbou čítania a písania Braillovho písma, nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou, kurzami práce s kompenzačnými optickými a technicky náročnými pomôckami, nácvikom sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná hygiena), špecializovaným sociálnym poradenstvom. Veľká vďaka patrí aj rodičom našich žiakov, ktorí v čase rodičovského združenia neváhali a prispeli finančnou hotovosťou do pripravenej pokladničky. Aj keď oficiálny výsledok, konečnú sumu ešte nevieme, ďakujeme za každý príspevok, ktorý je venovaný ročne viac ako 3 000 klientom so zrakovým postihnutím. Viac foto bude na FB školy...

      • Jednoznačné víťazstvo našich chlapcov v okresnom kole v cezpoľnom behu

      • Prvá športová súťaž a hneď jednoznačné víťazstvo našich chlapcov v okresnom kole v cezpoľnom behu. Pod vedením Mgr. Matúša Bránika zdolalo družstvo SPŠE v zložení Peter Strečanský 3.C, Babečka Matej 4.C a Chalás Lukáš z 2.C triedy ostatnú konkurenciu. Za jednotlivcov štartovali ešte Kunic Lukáš 4.C, Balák Timotej 3.D a Badáň Tomáš z 2.A triedy. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

      • Európsky deň jazykov na SPŠE Piešťany

      • Cieľom realizácie Európskeho dňa jazykov na našej škole je poukázať na rozmanitosť kultúr v Európe, ktorých súčasťou sú aj rôzne jazyky a ich používanie. Jednotlivé triedy si pripravili banery na dvere  svojich tried, ktoré reprezentujú krajiny v Európe a informujú o ich jazykoch, tradíciách a zaujímavostiach.  Zároveň pripravili krátke zaujímavé testy o menej známych štátoch Európy. Žiaci mali možnosť prejaviť svoju kreativitu, záujem a spoluprácu pri tvorbe plagátov a kvízov. 
       Ako najlepšie práce boli vyhodnotené triedy: 1.miesto 4.C, 2.miesto 2.B a 3.miesto trieda1.B. Foto ostatných tried na FB školy.
       Prajme si, aby sa prostredníctvom znalosti jazykov ľuďom darilo vychádzať spolu v priateľstve, porozumení a harmónii.

      • Európsky týždeň mobility...

      • Od 16. septembra štartuje unikátna kampaň Európskej komisie, Európsky týždeň mobility. Aktuálny ročník má primárnu tému – šetri energiu. Táto téma sa zameriava na dôležitosť znižovania nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu. Zapojila sa aj naša škola - študenti a zamestnanci. Vyhlásili sme deň alternatívnych dopravných prostriedkov. Žiaci a zamestnanci mohli použiť alternatívne typy dopravy do školy - bicykle, kolobežky, skateboardy...Dúfali sme, že nikoho neprivezú v nákupnom vozíku. Z malého pokusu o ochranu našej krásnej planéty vznikla pekná a veselá akcia. Žiaci na bráne dostávali pečiatky, ktoré ich oprávňovali vyhnúť sa tento deň skúšaniu a písomkám. Najväčším počtom opečiatkovaných nás potešila trieda 2.A, potom 3.C a trieda 1.A trieda. Nedá sa nenapísať, že Marek Ratzenbock prišiel na bicykli až z Nového Mesta nad Váhom, Lukáš Pekarovič z Veľkých Kostolian, ale napríklad Jakub Krasický prišiel na skateboarde z Moravian nad Váhom, ďalší zo Sokoloviec, Brunoviec ...Všetkým patrí veľká vďaka. Deň ešte nekončí a učitelia sa dnes vydajú na cyklovychádzku. Jej cieľ? Uvidíme... Náš cyklistický krúžok pod vedením skúseného cyklistu Ing. Tupého sa vydá na prvú "etapu" Tour de SPŠE v školskom roku a to po cyklochodníku po Opatovce alebo až po Skalku nad Váhom. Tak nech nám svieti slniečko a neprší. Omnoho viac foto na FB školy.

      • Školenie IoT Hands on

      • Úspešné ukončenie Pilotného projektu Sieť LoRaWAN a NBIoT.

       Školský rok 2022/23 bol pre smer Robotika a IoT odboru IST veľmi významný. Do vyučovacieho procesu na našej škole sa zapojil špecialista na Microsoft Azure a IoT  Ing. Roman Kiss senior. Ing. Kiss spoločne s Ing. Dragulom a študentami smeru Robotika (8 žiakov) spustili pilotný projekt Sieť LoRaWAN a NB-IoT. Sú to sieťe nového typu na zber údajov zo senzorov a čidiel, nízko nákladové a s veľkým dosahom. Budú sa používať predovšetkým na vyučovanie robotických a IoT predmetov, ale v ďalšom vývoji aj na prevádzkové účely na SPŠE Piešťany. Pilotný projekt mal overiť realizovateľnosť a nákladovú stránku tejto siete. Ďalším cieľom bolo overiť možnosť riadenia procesov na základe signálov z procesu. Toto riadenie sa podarilo zrealizovať na sieti NB-IoT, ktorá je na to pripravená. Prác pri realizácii projektu sa zúčastnili aj členovia robotického krúžku Marek Rapavý, Marek Ratzenbock, Matúš Šujan a ďalší. Nimi je overené pokrytie rajónu SPŠE v požadovanom rozsahu. Poslednou a vôbec nie zanedbateľnou časťou pilotného projektu bola príprava učiteľov a asistentov. Poňatá bola ako „IoT Hands on Lab“, teda Intenzívne IoT praktikum s využitím modelových senzorov a simulovaných signálov. Využívali sa pritom možnosti IoT Centrál výbavy vybudovanej Pilotným projektom v Microsoft Azure na Cloude. Vyškolení boli traja učitelia Ing. Viktor Bagin, Ing. Jozef Danko a p. Kobelovský, a štyria asistenti Marek Rapavý, Marek Ratzenbock, Matúš Šujan a Viliam Kocian. Prípravu učiteľov a asistentov viedol Ing. Roman Kiss počas celého týždňa od 3.7. do 7.7., s výnimkou sviatku 5.7.2023. Školenie prebehlo pre LoRaWAN sieť, NBIoT sieť a aj pre Notebook  HotSpot-ový variant siete. SPŠE poskytla najnovšiu Multimediálnu učebňu s 4K/70 palcovým monitorom. Pilotný projekt ukázal, že škola dokáže pracovať so sieťami LoRaWAN a NB-IoT a aj realizovať vzdelávanie v tejto oblasti. Sú to však siete platené, na ich prevádzku je potrebné mať prihlásenú platobnú kartu a zatiaľ materialové náklady (3xGate, 10xsenzory) a nájom Azure na Cloude znáša vyučujúci. Je naplánovaný druhý diel školenia, ktorý by už nepoužíval modely a simulácie, ale HW senzory a HW procesory, ako zdroj signálov. Tým by sa pilotný projekt preklopil do živého nového projektu. Treba pripomenúť, že sieť NB-IoT bola zrealizovaná vďaka sponzorskej spolupráci s telekomunikačnou firmou Orange Slovakia, ktorá poskytla našej škole komunikačné karty a voľný prístup do rutrov siete NB-IoT Orange Slovakia. Patrí jej za to naša vďaka. Poďakovať chceme aj Ing. Romanovi Kissovi seniorovi, za ochotu viesť horeuvedený Pilotný projekt.